Omsorg om miljön är vårt gemensamma ansvar

640x220px-ecofuturetoghter2

…och det är en självklarhet för oss på GPBM Nordic att arbeta för en bättre miljö.

Batterier i många olika varianter har i en allt högre grad blivit en oumbärlig del av den moderna människans vardag. Den tekniska utvecklingen av digitala elektronikprodukter, har lett till krav på batterisystem med högre energiinnehåll, främst uppladdningsbara batterier.

640x220px-battery-recycle

Batterier – ett miljöproblem?

Berget av förbrukade batterier, med mer eller mindre miljöfarliga ämnen, växer och för allt fler konsumenter har miljöfrågan blivit en viktig del i valet av batterityp. En del företag ser miljökraven som ett hinder. För GPBM Nordic är det tvärtom. Miljön är i fokus i allt vi gör och vi ser miljöarbetet som en stimulerande drivfjäder i vår verksamhet. Miljöfrågan är ett viktigt argument och det ökande miljötänkandet ger oss fördelar inom flera områden.

Vi ser det därför som viktigt att informera våra kunder om att alla batterier som finns i vårt kretslopp är och blir en belastning på vår natur och vi måste inse värdet av att hushålla med naturens resurser. GPBM Nordic fokuserar därför sin verksamhet på marknadsföring av miljöriktiga, uppladdningsbara batterier.gpbatteries.com uses cookies to improve your experience. By using the website, you agree to our use of cookies. Learn more about Cookies.