Miljö och hållbarhet


Miljö

 

Vi som producerar, säljer och marknadsför produkter har ett ansvar och spelar en viktig roll i att få hem och arbetsplatser att välja hållbara alternativ. 

Visst är det väl så, det är de små sakerna som gör skillnad. Med rätt inställning är det lätt att leva mer klimartsmart, du kan bidra till hållbar konsumtion genom att välja laddningsbart, förnybart och produkter med lång livslängd. 

Batterier finns överallt omkring oss och används till mycket, men det finns saker du kan göra för att bidra till att minska batteriernas belastning på miljön. Genom att välja miljömärkta batterier, laddningsbara alternativ och återvinna de batterier du förbrukar har du kommit långt. Inom belysningsområdet lägger vi fokus på LED, en teknik med mycket lång livslängd och många andra miljövänliga fördelar.


 

Våra tre fokusområden bidrar till en hållbar framtid

En ljusare framtid

LED-belysning:

För en ljusare framtid

Belysning står för cirka 15% av den globala energianvändningen, någonting som med små medel kan minskas markant. Ett av de enklaste sätten att spara energi är att byta till LED: den mest energieffektiva belysningstekniken på marknaden idag.


Läs mer

Batteripoesi

Batteriboet by GP Batteries:

Återvinn batterierna med stil

Batteriboet är en lite snyggare och väldigt praktisk box för uttjänta batterier. Det är också huvudrollsinnehavaren i en kampanj för att få Sveriges hushåll att återvinna sina gamla batterier.

Läs mer

Bli en laddare

Välj laddningsbara batterier:

Bli en laddare!

Hade vi i Sverige valt att bara köpa uppladdningsbara batterier och laddat upp dem hundra gånger hade vi minskat utsläppen med 6700 ton koldioxidekvivalenter. Det är en ansenlig mängd som motsvarar utsläppen från 925 bilresor jorden runt.

Läs mer

 

Vi står på samma planet - GP Batteries

 

Hållbar energi globalt:

Elektricitet förändrar allt

1,2 miljarder människor lever just nu i så kallad energifattigdom. De som drabbas hårdast är människor i avlägsna byar utan fast elnät, där tillgång till elektricitet är minimal eller helt obefintlig.

Varje år dör 4,3 miljoner människor i förtid till följd av skador och sjukdomar orsakade av skadligt utsläpp från fossila bränslen som fotogen och diesel. På dessa platser kan elektricitet förändra allt. Trine arbetar för att minska energifattigdom. Genom investeringar förses entreprenörer i Afrika med den finansiering som krävs för att kunna installera solenergi i lokala byar. Människor som lever i byarna får tillgång till ren, förnybar energi och kan betala av i egen takt. När projektet är slutfört kommer pengarna tillbaka. Då kan du välja att plocka ut din investering ur kretsloppet, eller låta den gå vidare till ett nytt projekt. På det sättet kan samma kronor göra gott - om och om igen.

Just nu går en del av intäkterna från produkter märkta med Green Investment till projekt som Trine driver i Afrika. Läs mer om hur solenergi ger människor en ljusare framtid och investera du också på jointrine.com.

Läs mer om Trine


 

Ditt val gör skillnad

Batterier och ljuskällor hör inte till de inköp som gör att vi kommer hem med ett stort leende på läpparna. Vi vet det, men vi har ett annat typ av uppdrag.

För varje laddningsbart batteri som säljs är vi tacksamma för den hög av engångsbatterier som inte produceras, för varje LED-lampa alla de halogenlampor, glödlampor och lågenergilampor som inte längre används. Vårt uppdrag är att ge dig ett bättre alternativ i de tråkiga slit-och-släng-köpen.

Håll utkik efter Green Investment-symbolen.

Vi har gjort det enkelt genom att märka dessa produkter med en symbol som betyder att det valet du gör spelar roll. För dig själv, de som är ännu mer beroende av ditt val och för vår planet. Så tack, du gör skillnad.