Miljö och hållbarhet


Miljö

 

Vi som producerar, säljer och marknadsför produkter har ett ansvar och spelar en viktig roll i att få hem och arbetsplatser att välja hållbara alternativ. 

Visst är det väl så, det är de små sakerna som gör skillnad. Med rätt inställning är det lätt att leva mer klimartsmart, du kan bidra till hållbar konsumtion genom att välja laddningsbart, förnybart och produkter med lång livslängd. 


Batterier finns överallt omkring oss och används till mycket, men det finns saker du kan göra för att bidra till att minska batteriernas belastning på miljön. Genom att välja miljömärkta batterier, laddningsbara alternativ och återvinna de batterier du förbrukar har du kommit långt. Inom belysningsområdet lägger vi fokus på LED, en teknik med mycket lång livslängd och många andra miljövänliga fördelar.
Våra tre fokusområden bidrar till en hållbar framtid

En ljusare framtid

LED-belysning:

För en ljusare framtid

Belysning står för cirka 15% av den globala energianvändningen, någonting som med små medel kan minskas markant. Ett av de enklaste sätten att spara energi är att byta till LED: den mest energieffektiva belysningstekniken på marknaden idag.


Läs mer

Batteripoesi

Batteriboet by GP Batteries:

Återvinn batterierna med stil

Batteriboet är en lite snyggare och väldigt praktisk box för uttjänta batterier. Det är också huvudrollsinnehavaren i en kampanj för att få Sveriges hushåll att återvinna sina gamla batterier.


Läs mer

Batteripoesi

Välj laddningsbara batterier:

Bli en laddare!

Hade vi i Sverige valt att bara köpa uppladdningsbara batterier och laddat upp dem hundra gånger hade vi minskat utsläppen med 6700 ton koldioxidekvivalenter. Det är en ansenlig mängd som motsvarar utsläppen från 925 bilresor jorden runt.


Läs mer

 

Trine projekt

Hållbar energi globalt:

GP Batteries skapar framtidsutsikter i Afrika 

1,2 miljarder människor lever just nu i så kallad energifattigdom. De som drabbas hårdast är människor i avlägsna byar utan fast elnät, där tillgång till elektricitet är minimal eller helt obefintlig.

TRINE arbetar för att minska energifattigdom i utvecklingsländer, och har sedan starten 2015 genomfört många framgångsrika projekt i bland annat Kenya, Tanzania och Zambia - lokala samhällen som nu får tillgång till ren elektricitet i form av solenergi.

Greener solutions är GP Batteries viktigaste drivfjäder och partnerskapet med TRINE faller helt i linje med visionen om en mer energismart värld. Nu går GP Batteries in som projektpartner i Sibanga och investerar samtidigt i skyddsnätet TRINE Shield.


Läs mer om Trine