fbpx

Så minskar du ditt batteriavtryck under året

Batteritillverkaren GP vill inspirera fler att ladda batterierna – och göra skiftet till en mer hållbar batterianvändning 2021. En ny generation laddningsbara batterier, GP ReCyko, kan ersätta tusentals engångsbatterier per hushåll. Samtidigt måste svenskarna bli bättre på att återvinna. Fortfarande återvinns knappt 2 av 3 alkaliska engångsbatterier för privat bruk.

GP är en av de största batteritillverkarna i världen på laddningsbara NiMH-batterier (nickel-metallhydrid). Som en del av producentansvaret vill man verka för en ökad förståelse kring batteriers miljöpåverkan, och på så sätt bidra till en mer hållbar framtid.

Försäljningen av batterier kulminerar årligen under jul- och nyårshelgerna. Samtidigt har varje hushåll i snitt fem kilo gamla el-prylar och batterier hemma som väntar på återvinning1. För en mer hållbar batterikonsumtion krävs både en högre grad av återvinning av engångsbatterier, och en ökad användning laddningsbara batterier. Den nya generationens laddningsbara batterier, GP ReCyko, ersätter 3 500 engångsbatterier när de laddas upp till 500 gånger2.

– Att minska sitt batteriavtryck är ett hållbart nyårslöfte som alla svenskar kan göra. Vi vill uppmuntra till ökad återvinning och göra fler medvetna om att laddningsbara batterier är ett alternativ att räkna med. Att byta från engångsbatterier till laddningsbara är en av de enklaste sakerna du kan göra för att minska din miljöpåverkan som konsument.

Klas Hallin, batteriexpert på GP i Sverige.

Klas Hallin, Key Account Manager Nordic på GP. 

Samtidigt som försäljningen av batterier har ökat stadigt under senare år, visar den senaste statistiken att den totala mängden insamlade batterier minskat i jämförelse med tidigare år. Fortfarande återvinns knappt 2 av 3 alkaliska engångsbatterier för privat bruk, enligt siffror från SCB och Naturvårdsverket.

Alla batterier går att återvinna. De ”vanliga” engångsbatterierna (alkaliska och brunstensbatterier) kan återvinnas till 65 procent medan över 90 procent gäller för de laddningsbara3. GP ReCyko-batterierna är dessutom ECV-certifieradeoch mer än 10 procent av innehållet i dem kommer från återvunnet material, vilket minskar den generella energiförbrukningen och konsumtionen av råvaror, som också bidrar till mindre föroreningar. Ett mer cirkulärt tänk kring paketering gör att 100 procent av batteripaketet, inklusive förpackningen, kan återvinnas.

Tre tips som minskar ditt batteriavtryck:

1. Byt till laddningsbara batterier. Studier har tidigare visat att om vi i Sverige valt att bara köpa uppladdningsbara batterier och laddat upp dem hundra gånger hade vi minskat utsläppen med 6700 ton koldioxidekvivalenter. Det är en ansenlig mängd som motsvarar utsläppen från 925 bilresor jorden runt.

2. Återvinn. Vi i Norden/Sverige är bland de bästa i världen på att återvinna men har fortfarande en bit kvar. Svenska naturvårdsverkets mål är att 75 procent av batterierna ska samlas in. Skaffa ett eget batteribo hemma som du kan ha framme och bli påmind om att återvinna. Tillsammans kan vi jobba för att inga batterier ska slängas i soporna.

3. Välj batterier från tillverkare med tydligt satta hållbarhetsåtaganden och mål.

Det gäller främst när det kommer till produkter där batterierna kommer på köpet. För att göra det enklare för konsumenterna att välja hållbart arbetar GP med märkningar såsom Svanen, men också i egna projekt under ”Green Investment”. Som åtagande har man valt att delar av intäkterna från Green Investment ska gå till andra projekt inom hållbarhet.


För med information, vänligen kontakta:

Elin Sivard, presskontakt för GP i Sverige på King Street PR:

Mail: elin.sivard@kingstreetpr.se
Tel: 0730 550 150

Om GP ReCyko

Alla batterier säljs förladdade redo att användas och laddas via GP ReCyko:s USB-laddare. GP ReCyko-batterierna har låg självurladdning där 80 procent av kapaciteten kvarstår efter ett års lagring. De tillhörande laddarna från GP ReCyko bidrar till en smartare användning, där det går att följa den snabba laddningsprocessen via en LED-indikator som också säger till om du råkar försöka ladda dåliga batterier eller engångsbatterier. Laddningsbara batterier har till skillnad från alkaliska batterier olika kapaciteter som gör att du kan anpassa batteriet efter ditt behov vare sig de ska användas i fjärrkontroller och klockor eller för mer strömkrävande enheter som kamerablixtar och radiostyrda bilar.


Enligt Stockholm Vatten och Avfall
2 Gäller för ReCykos AA-batterier i tvåpack med 2100 mAh prestanda i jämförelse med GP Super Alkaline-batterier där jämförelsen gjorts i användningen av digitalkameror
3 Batteriåtervinningen.se
4 Gäller ReCyko AA och AAA-batterier