Alkaliska specialbatterier

Specialbatterier av alkalisk typ

Alkaliska specialbatterier från GP innefattar bland annat knappceller för miniräknare, kameror, leksaker m.m. samt stavbatterier (rundceller) för olika typer av fjärrkontroller, fotoutrustning och andra elektroniska enheter. Alkaliska batterier är miljöanpassade och helt fria från tillsatser av tungmetallerna kadmium, bly och kvicksilver.