fbpx

GP x Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola har tagit ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan.
GP stödjer Aktiv Skola då det är en självklarhet för oss att stötta skolan och barns utveckling. 

Om Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap. De verkar för lika villkor för alla barn oavsett var i landet man bor. Aktiv skola är sakkunniga på varje område och kan kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor, och blir på det sättet den extraresurs som skolan sällan har råd med. 

Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Tyvärr kommer dessa frågor ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar. Läs mer på aktivskola.org.