fbpx

Power for good

I takt med människans utveckling sätts större krav på vår planet. På GP tar vi oss an utmaningen och ansvaret för att ta fram fler hållbara energialternativ.

Vi tar en ledande roll för att bygga en grönare framtid på ett ansvarsfullt sätt, även i det långa loppet.

Så hanterar vi utsläpp

Att minska utsläppen är ett av GP:s fokusområden och vår strävan är att totalt reducera utsläppen i våra batterifabriker. För att nå dit har vi sjösatt en rad olika insatser som går ut på att mäta och verifiera utsläppsminskningen, återvinning, återhämtning, kompostering, anaerobisk nedbrytning och avfallsförbränning från vår produktion. 

Läs mer på www.UL.com.

Ett grönare batteri

Vi utforskar ständigt möjligheterna för att öka mängden av återvunnet material i våra batteriprodukter. GP är det första batteribolaget i Kina som har tilldelats ett UL Enviromental Claim Validation-certifikat för vårt återvunna material (UL ECVP 2809) och många av våra laddningsbara batterier innehåller minst 10 procent återvunnet material.
94% återvinningsbar​

Miljövänlig förpackning

Vid sidan av själva produktutvecklingen, utforskar GP aktivt olika sätt på att öka användningen av återvunnet material i våra förpackningar. Till exempel kommer våra nya ReCyko laddningsbara batterier och laddare i en plastfri FSC-certifierad pappersförpackning.

Säkerheten i första rum

Som ett världsledande batterimärke, åtar sig GP uppgiften att leverera produkter som lever upp till den högsta internationella säkerhetsstandarden. Vi förpliktigar oss till strikta säkerhetskrav och vårt kvalitetsgaranticentrum och laboratorium har uppmärksammats av internationella myndigheter. Men vårt fokus på säkerhet sträcker sig längre än till bara våra produkter. Till exempel har vi tagit fram en barnsäker förpackning till våra litiumbatterier som förhindrar barn från ett oavsiktligt batteriintagande.

Elektricitet förändrar allt

1,2 miljarder människor lever just nu i så kallad energifattigdom. De som drabbas hårdast är människor i avlägsna byar utan fast elnät, där tillgång till elektricitet är minimal eller helt obefintlig.

Just nu går en del av intäkterna från produkter märkta med Green Investment till projekt som TRINE driver i Afrika. 

Green Investment: Ditt val gör skillnad

GP mest miljövänliga produkter är märkta med en symbol som betyder att det valet du gör är det bästa du kan göra – för dig själv och vår planet. Dessutom går en del av intäkterna till projekt som bygger en hållbar framtid för oss alla.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

Vill du veta mer? Ladda då ner den senaste versionen av vår hållbarhetsrapport.

Svanenmärkning

Svanen pryder en mängd miljövänliga produkter som alla har utvärderats utefter kategorins speciella kravspecifikationer. När det gäller engångsbatterier betyder en Svanenmärkning att batterierna har en bevisat lång livslängd och uppfyller högt ställda krav på innehåll av farliga metaller.

Ett miljömärkt engångsbatteri har alltså en kapacitet som gör att de räcker längre än icke-miljömärkta engångsbatterier, samtidigt som de är enklare att återvinna i slutet av dess livscykel.

miljömärkta engångsbatterier

Batteriboet

GP Batteries har med hjälp av svenska Naturvårdsverket skapat Batteriboet – en box för uttjänta batterier som förhoppningsvis ska göra att färre människor slänger batterier i soporna. Utvecklingen av Batteriboet driver vi under Green Investment.

För en ljusare framtid

Belysning står för cirka 15% av den globala energianvändningen, någonting som med små medel kan minskas markant. Ett av de enklaste sätten att spara energi är att byta till LED: den mest energieffektiva belysningstekniken på marknaden idag.