fbpx

En investering i vår gemensamma framtid.

Våra produkter har sedan länge köpts, använts och slängts.
Ett av de största problemen är att batterier och ljuskällor, till skillnad från många andra förbrukningsprodukter, innehåller kemikalier och blandade material som kan vara direkt skadliga för människor, djur och natur om de inte återvinns på rätt sätt.

Som tillverkare och leverantör av förbrukningsprodukter ser vi det som vårt ansvar att erbjuda ett bättre alternativ. Därför har vi börjat märka våra mest miljövänliga produkter med en symbol som betyder att det valet du gör är det bästa du kan göra – för dig själv och vår planet. Dessutom går alltid en del av intäkterna till projekt som bygger en hållbar framtid för oss alla.

Vi står på samma planet

Om alla på jorden skulle leva som vi gör hade vi behövt fem jordklot till. Det har vi inte, vi har en planet och idag blir andra delar av världen lidande för att vi lever i en slit-och-släng-kultur utan konsekvenstänk.

Vi lever här tillsammans och dina val spelar en större roll än du tror.

Bidra till en hållbar framtid genom att välja GP produkter

För varje laddningsbart batteri som säljs är vi tacksamma för den hög av engångsbatterier som inte produceras, för varje LED-lampa alla de halogenlampor, glödlampor och lågenergilampor som inte längre används. Vårt uppdrag är att ge dig ett bättre alternativ i de tråkiga slit-och-släng-köpen.

Vi gjort det enkelt genom att märka produkter med Green investment symbolen som betyder att det valet du gör spelar roll. För dig själv, de som är ännu mer beroende av ditt val och för vår planet.

Från och med 1 januari 2018 går delar av intäkterna från försäljning av laddningsbara batterier och LED-lampor från GP Batteries till hållbara projekt som vi driver under Green Investment.

Köp och bidra

Laddningsbara batterier och LED-lampor är det bästa valet för både miljö och plånbok, dessutom går delar av intäkterna till TRINE’s projekt.

Ett aktivt val i varje steg

När du väljer en produkt märkt med Green Investment vet du med säkerhet att den gör skillnad i din vardag. Dessutom går en del av intäkterna alltid till projekt som bygger en hållbar framtid för oss, våra medmänniskor och generationer som följer vår.

Elektricitet förändrar allt

1,2 miljarder människor lever just nu i så kallad energifattigdom. De som drabbas hårdast är människor i avlägsna byar utan fast elnät, där tillgång till elektricitet är minimal eller helt obefintlig.

Städa upp på hemmaplan

GP Batteries har med hjälp av svenska Naturvårdsverket skapat Batteriboet – en box för uttjänta batterier som förhoppningsvis ska göra att färre människor slänger batterier i soporna. Utvecklingen av Batteriboet driver vi under Green Investment.