Miljö och hållbarhet


 

 

Vi som producerar, säljer och marknadsför produkter har ett ansvar och spelar en viktig roll i att få hem och arbetsplatser att välja hållbara alternativ.

Batterier och ljuskällor hör inte till de inköp som gör att vi kommer hem med ett stort leende på läpparna. Vi vet det, men vi har ett annat typ av uppdrag. För varje laddningsbart batteri som säljs är vi tacksamma för den hög av engångsbatterier som inte produceras, för varje LED-lampa alla de halogenlampor, glödlampor och lågenergilampor som inte längre används. Vårt uppdrag är att ge dig ett bättre alternativ i de tråkiga slit-och-släng-köpen.

 

Det finns saker som du kan göra redan idag för att minska din miljöpåverkan. Genom att välja miljömärkta batterier, ljuskällor med hög energiklass, laddningsbara alternativ och återvinna de produkter du förbrukar så har du kommit långt.

 

 

 

Håll utkik efter symbolen!

Symbolen pryder produkter som gör skillnad för dig,
dina medmänniskor och vår planet.

 

Läs mer

 

 

 

Fokus på batterier, laddare och lampor med lång livslängd


 

En ljusare framtid

LED-belysning:

För en ljusare framtid

Belysning står för cirka 15% av den globala energianvändningen, någonting som med små medel kan minskas markant. Ett av de enklaste sätten att spara energi är att byta till LED: den mest energieffektiva belysningstekniken på marknaden idag.

 

Läs mer

 

Bli en laddare

Välj laddningsbara batterier:

Bli en laddare!

Hade vi i Sverige valt att bara köpa uppladdningsbara batterier och laddat upp dem hundra gånger hade vi minskat utsläppen med 6700 ton koldioxidekvivalenter. Det är en ansenlig mängd som motsvarar utsläppen från 925 bilresor jorden runt.

 

Läs mer

 

 

Så arbetar vi med hållbarhet


 

Green Investment

 

Green Investment: En symbol som gör skillnad.

Som tillverkare och leverantör av förbrukningsprodukter ser vi det som vårt ansvar att erbjuda ett bättre alternativ. Därför har vi börjat märka våra mest miljövänliga produkter med en symbol som betyder att det valet du gör är det bästa du kan göra - för dig själv och vår planet. Dessutom går en del av intäkterna till projekt som bygger en hållbar framtid för oss alla.

 

Läs mer om Green Investment

 

GP Batteries x TRINE

 

Elektricitet förändrar allt

1,2 miljarder människor lever just nu i så kallad energifattigdom. De som drabbas hårdast är människor i avlägsna byar utan fast elnät, där tillgång till elektricitet är minimal eller helt obefintlig.

 

Just nu går en del av intäkterna från produkter märkta med Green Investment till projekt som TRINE driver i Afrika. Läs mer om hur solenergi ger människor en ljusare framtid och investera du också på jointrine.com.

 

 

Batteriboet by GP Batteries

 

Tack för att du återvinner dina batterier!

Batteriboet är en lite snyggare och väldigt praktisk box för uttjänta batterier. Det är också huvudrollsinnehavaren i en kampanj för att få Sveriges hushåll att återvinna sina gamla batterier.

 

Du får ett batteribo när du köper batterier eller produkter som går på batterier hos Teknikmagasinet. Men du kan också beställa ett helt gratis på batteriboet.se.

 

Kan god design bryta dåliga vanor? Se filmen om Batteriboet här.

 

Läs mer om Batteriboet

 

Svanen

 

Svanenmärkning = lång livslängd

Svanen pryder en mängd miljövänliga produkter som alla har utvärderats utefter kategorins speciella kravspecifikationer. När det gäller engångsbatterier betyder en Svanenmärkning att batterierna har en bevisat lång livslängd och uppfyller högt ställda krav på innehåll av farliga metaller.

 

Ett miljömärkt engångsbatteri har alltså en kapacitet som gör att de räcker längre än icke-miljömärkta engångsbatterier, samtidigt som de är enklare att återvinna i slutet av dess livscykel.

 

Läs mer om Svanenmärkningen