För en ljusare framtid


Framtidens belysning stavas LED

Med utfasningen av den traditionella glödlampan och den ständigt pågående utvecklingen av ny LED-teknik står vi nu inför den största förändringen sedan övergången från gas till glödlampa på 1930-talet.

Belysning står för cirka 15% av den globala energianvändningen, någonting som med små medel kan minskas markant. Ett av de enklaste sätten att spara energi är att byta till LED: den mest energieffektiva belysningstekniken på marknaden idag. Varje dag används 3,6 miljarder glödlampor i Europa. Om hälften av dessa byttes ut till LED- skulle vi minska utsläppen med 23 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 27 kolkraftverk. (källa: lampinfo.se)

Den tekniska utvecklingen har öppnat upp för helt nya sätt att experimentera med ljus och gett oss mer kunskap om hur viktigt ljuset är för vår hälsa och välmående. När halogenlampan, likt lågenergilampan och glödlampan, fasas ut leds vi ständigt mot det enda nuvarande alternativet som är hållbart i längden. LED har under många år varit belysningsteknikens hjälte och är än idag vårt stora hopp, och en av nyckelfaktorerna till en framtid där belysning utgör en minimal del av den globala energiåtgången. Ineffektiva lampor uppfyller inte längre våra ökade krav på hållbarhet, miljö- och energibesparing. Genom att ersätta ineffektiv belysning med moderna och effektiva ljuskällor kommer den globala energiåtgången reduceras kraftigt.

Love your home

LED är energieffektivt, har lång hållbarhet och tillverkas i material utan giftiga kemikalier och kan därför återvinnas på ett bra sätt. Med sin mångsidighet och flexibilitet öppnar tekniken upp för möjligheter vi aldrig tidigare haft. Vi kan idag efterlikna den traditionella glödlampan, skapa ljusstyrkor, färger, dimmingfunktioner och skuggor anpassade för våra hem och arbetsmiljöer. Som skapar precis den miljö vi själva vill leva i.