Snabba leveranser Fria returer Fri frakt över 500 kr

Skolan är något av det mest betydelsefulla i våra barns liv.

Vi på GP är med och stödjer stiftelsen Aktiv Skola  som verkar för att alla barn ska ha lika villkor oavsett var i landet man bor eller vilken ekonomi familjen har.

Mer om Aktiv Skola

Socialt entreprenörskap

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap. De verkar för lika villkor för alla barn oavsett var i landet man bor. Aktiv skola är sakkunniga på varje område och kan kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor, och blir på det sättet den extraresurs som skolan sällan har råd med. 

Vad vi valt att fokusera på

Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Tyvärr kommer dessa frågor ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar. Läs mer på aktivskola.org. 

Grundades 2015

Krisrapporterna om den svenska skolan har duggat tätt de senaste åren. Stiftelsen Aktiv Skola grundades 2015 för att vi brann av en vilja att konkret och direkt bidra till en positiv utveckling, och vi är stolta över vad vi har hunnit åstadkomma så här långt. Vi har samarbetat med de kunnigaste experterna inom många viktiga områden och tagit fram utbildningsmaterial som skolor i hela landet fått ta del av utan kostnad.